afb. Havang, 16 september 2010

Secretariaat van het Bisdom

Parade 11

 
Rijksmonument

Parade 11

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004