afb. Havang, 16 september 2010

Parade 11

Secretariaat van het Bisdom

Rijksmonument

Parade 11

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Parade 11
Peperstraat A 143 (????)
1865mr. J.C.F bar. d' Aulnis de Bourouil (procureur-generaal bij het geregtshof van Noordbrabant)
1875mr. J.C.F bar. d' Aulnis de Bonrouill (prokureur-generaal bij het provinciaal gerechtshof van Noord-Brabant)
Peperstraat A 141 (1880)
1881R. de Ruijter (brievenbesteller)
1908Kadaster en Hypotheken - wed. A.G. de Roock-Morelisse (concierge)
Peperstraat 21 (1909)
1910Kadaster en Hypotheken - wed. A.G. de Roock-Morelisse (concierge)
1928F.J. de Backere - Gebouw Kadaster
Parade 11 (1967)
1967Bisschoppelijk Museum en Administratiegebouw van het Bisdom 'Den Bosch'
1985Secretariaat bisdom 's-Hertogenbosch
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 71

n: vermelding in een voetnoot