afb. IJ.Th. Heins, 1997

Pastorie

bouwjaar: ca 1885
status: gemeentelijk monument
locatie: Nuland, Kerkstraat 30

Pastorie, van twee bouwlagen en een schilddak.
 
Open Monumentendag
2015

Kerk en Kerkmuseum

in de kerktoren

De eerste kerk, gewijd aan Sint-Jans Onthoofding werd in de 14e eeuw gebouwd op de dekzandrug aan de rand van de Maaslandse polder. De kerk werd tijdens de Tachtigjarige Oorlog in 1635 door de hervormden in beslag genomen. Toen de katholieken de kerk na de Franse tijd terug konden krijgen, was die enorm verwaarloosd en stond, als de Beerse Overlaat werkte, regelmatig in het water van de overstroomde polder. In 1857 werd besloten een nieuwe kerk op hogere gronden te bouwen en werd als voorganger van de huidige kerk een neogotische parochiekerk met pastorie gebouwd. Architect was Hendrik van Tulder. Deze kerk werd tijdens de oorlog in 1944 door beschietingen verwoest. Na de bevrijding werd in 1950 een nieuwe kerk gebouwd naar ontwerp van architect J. Magis in de traditionele architectuur van de Delftse school, al schrijven sommigen deze toe aan de hieraan verwante architectuur van de Bossche School. De toren werd pas in 1958 afgebouwd, omdat de benodigde bakstenen aanvankelijk voor de wederopbouw van Nederland nodig waren. De kerk is een driebeukige basiliek met een massieve westtoren en halfronde apsis. In het middenschip en de zijbeuken ziet u, naast veel heiligenbeelden, siersmeedwerk van edelsmeden zoals Guillaume Cordang uit ís-Hertogenbosch en Toon van Amelsvoort uit Nuland. De kruisweg en de Calvarieberg op het eerste spant werd geschilderd door Pieter Geraedts uit Warmond. In het kerkmuseum ziet u liturgische voorwerpen zoals misgewaden, kandelaars, flambouwen, kelken, missalen en communiebenodigdheden. Het museum bevindt zich in de toren op de plek van het voormalige zangkoor.
Magazine Open Monumentendag (2015) 62