Gevelsteen

datering: 1708
locatie: Nuland, Elzenstraat 8