Pand

Doode Nieuwstraat 4-6

 
Bouwhistorie

Dode Nieuwstraat 4-6

447
Literatuur
GAH oud archief doos 368 a16; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 195.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 447
 
Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Huis met eenvoudige gebosseerde gepleisterde lijstgevel XIXA met op de begane grond twee 6-ruits schuiframen en een deur met gesneden bovenlicht. Op de verdieping twee 6-ruits schuiframen. Enkelvoudige balklagen, kap met grenen dekbalkjukken en schaarspanten met balk. Achterhuis met souterrein, enkelvoudige balklagen en kap met schaarspant en balk.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977