afb. Havang, 16 september 2010

Pand

Nieuwstraat 2

 
Rijksmonument

Nieuwstraat 2

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 191

n: vermelding in een voetnoot