afb.

Nieuwstraat 17-13

Rijksmonument

Nieuwstraat 13

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
1966

Redactie

Den Bosch Monumentenstad
Brabants Dagblad donderdag 20 januari 1966
 
1975

Redactie

Restauratie huisjes Nieuwstraat
Brabants Dagblad donderdag 30 oktober 1975
 
Afbeeldingen

25 juli 1962
     
Adresboeken
17
1e Nieuwstraat C 87 (????)
1865J. van Hoessel (opziener bij eene brandspuit) - A.M. Roolant (commies bij 's rijks belastingen)
1e Nieuwstraat C 87 (1880)
Nieuwstraat C 87 (????)
1908wed. Tieman - A.H. de Wilt (kleermaker)
Nieuwstraat 17 (1909)
1910wed. Tieman - A. de Wilt (kleermaker)
1928J. Thiemann
15
1e Nieuwstraat C 88 (????)
1865I.H. Noppen (goud- en zilversmid)
1875P. Lukenaar (mr. kamerbehanger)
1e Nieuwstraat C 88 (1880)
1881P. Koch (mr. kleermaker)
Nieuwstraat C 88 (????)
1908F. Brekelmans (schoenmaker) - J. Eerhart (sigarenmaker)
Nieuwstraat 15 (1909)
1910F. Brekelmans (schoenmaker) - J. Eerhart (sigarenmaker)
1928J.J.Ph. Eerhart
1943J.F. Eerhart (sigarenmaker)
13
1e Nieuwstraat C 89 (????)
1865P.F.E. van der Meulen (ontvanger der plaatselijke belastingen 3e klasse)
Nieuwstraat C 89 (????)
1908L. Neefs (smid)
Nieuwstraat 13 (1909)
1910L. Neefs (mr. smid)
1943A. Belzer (letterzetter)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 66, 67

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 195

n: vermelding in een voetnoot