Minderbroedersstraat 33

Bouwhistorie

Minderbroedersstraat 33

446
Literatuur
GAHt, Oud archief, doos 368, a 16; M 853.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 446
Adresboeken
33
Minderbroederstraat B 325 (????)
1865A. Korst (winkelier in meubelen)
1875A. Korst (winkelier in meubelen)
Minderbroederstraat B 349 (1880)
1881A. Korst (winkelier in meubelen, stads omroeper en aanplakker en handelaar in vogels)
1908H.J. Gamers (leerhandel) - W. Gamers
Minderbroedersstraat 33 (1909)
1910H.J. Gamers (leerhandel) - W. Gamers
1928H.J. Gamers
1943D. Hoedemakers (handel in paardenvleesch, slagerij) - D. Hoedemakers (paardenslager)
2003? (Bengels) kindermode