Minderbroedersstraat 27

De Vetweyer

Bouwhistorie

'De Vetweyer'

Minderbroedersstraat 25-27

447
Literatuur
GAHt, Oud archief, doos 368, a 16; M 850; vSvY I, 195.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 447
Mosmans

Minderbroedersstraat

53
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 53
Adresboeken
27
M 850

Minderbroederstraat B 328 (????)
1865J.J.F. Brak (adsistent bij het postkantoor en winkelier)
1869J. Klaassens (boekdrukker)
1875B.J. Lautenslager (koek en banketbakker) - A.W. Oomen (vleeschhouwer)
Minderbroederstraat B 352 (1880)
1881B.J. Lautenslager (suikerbakker)
1893Joh. Dijkshoorn
1908J. Dijkshoorn (winkelier in meubelen en bedden) - B. v.d. Grindt (passementwerker) - Vorst (wed)
Minderbroedersstraat 27 (1909)
1910E. Hartman (koopman)
1928C. Jansen