afb. A.F.A.M. Wetzer, 5 juni 2008

Minderbroedersstraat 24-26

Sint Barbara

Bouwhistorie

'Sint Barbara'

Minderbroedersstraat 24-26

320
Literatuur
HT 1553; M 859; P 1569; Z 1552/'53.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 320
Mosmans

Minderbroedersstraat

54
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 54
Adresboeken
24
Minderbroederstraat B 320 (????)
1865M. Biesaart (mr. timmerman en winkelier in meub.) - G. Nijmann (photographist)
1875F. Decates (mr. kleermaker) - W. Evers-Vaes (fabriekant van hemden, borsten, boorden en manchetten) - W. Kievits (mr. kleermaker en winkelier)
Minderbroederstraat B 344 (1880)
1881wed. W. Kievits (winkelierster in gemaakte kleederen en bedden)
1892J.Th. van de Laar
1908J.Th. van de Laar (meubel- en beddenmagazijn)
Minderbroedersstraat 24 (1909)
1910J. v.d. Laar (meubelmaker)
26
Minderbroedersstraat B 320a (????)
Minderbroedersstraat B 344a (1880)
Minderbroedersstraat 26 (1909)
1928W.F.A. Kalberg - mej. J.M. van Krieken
1943A.J. de Kort (huisschilder)