Minderbroedersstraat 18

Bouwhistorie

Minderbroedersstraat 18

319
Literatuur
M 862.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 319
Adresboeken
18
Minderbroederstraat B 317 (????)
1865C. Kusters (mutsenwaschster)
1875W.T. Smit (klerk en koopman)
Minderbroederstraat B 341 (1880)
1881P. Scheffers (ijzerhandelaar)
1908A.M. van Roosmalen (costumière) - W.J.N. van Roosmalen (goudsmid)
Minderbroedersstraat 18 (1909)
1910J.M. van Roosmalen (costumière) - W.J.N. van Roosmalen (goudsmid)
1923Gerrit Th. Beusekom (adsp. opzichter Ned. Sp.) - Jan A. Braun (agent brandstoffenhandel)
1928J.A. Braun
1943B. ten Dam (suisse St. Jan) - A. Schippers (kleermaker)