Minderbroedersstraat 7

Het Mantelhuis

Mosmans

Minderbroedersstraat

53
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 53
Adresboeken
7
M 844

Minderbroederstraat B 383 (????)
1865C.F.M. Spee (firma C. Spee Pessers) koopman in manufacturen
1875wed. C.F.M. Spee (firma C. Spee-Pessers) koopman in manufacturen en fabriek tot zuivering van bedvederen
Minderbroederstraat B 416 (1880)
1908G. Camps (firma F.B. Janssen) in lampen, blikw. porselein, glas enz.
Minderbroedersstraat 7 (1909)
1910G. Camps (firma F.H. Janssen) kantoorbediende, handel in lampen, blikw. porselein, glas enz. - F. Meijer (2e Luitenant der Inf.)
Literatuur en bronnenpublicaties

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 190

n: vermelding in een voetnoot