Het Mantelhuis

Minderbroedersstraat 3-7

 
Bouwhistorie

Minderbroedersstraat 3, 5 en 7

267
Literatuur
M 843 en 844; vSvY I, 190-194.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 267
 
Sasse van Ysselt

Het Mantelhuis

190
191
192
193
194
Noten
1.Is thans het hotel het Groenhuis.
2.Taxandria IV p. 95.
3.Hij was geboren te den Bosch 22 December 1720 en huwde te St. Michiels-Gestel 1 September 1743 Catharina Digues de la Motte.
4.Hij werd geboren 25 September 1722 en huwde met Cornelia Philippina de Bruyn, waardoor hij de stamvader werd van den Eindhovenschen en Amsterdamschen tak der Versters.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 190-194