Minderbroedersstraat 5

Mosmans

Minderbroedersstraat

53
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 53
Adresboeken
5
M 843

Minderbroederstraat B 384 (????)
1875B. van Lier (in meubels)
Minderbroederstraat B 417 (1880)
1881A.M. Bieleveld (boekhouder) - A.C. Kuijpers (handelsreiziger) - A. van de Winkel (borstelfabriekant)
1894F.H. Janssen
Minderbroedersstraat 5 (1909)
1910G. Camps (firma F.H. Janssen) kantoorbediende, handel in lampen, blikw. porselein, glas enz. - F. Meijer (2e Luitenant der Inf.)