Panden

Minderbroedersstraat 13-25

Bouwhistorie

'De Geleerde Man', 'De Gekroonde Leeuw' en 'De Trouw'

Minderbroedersstraat 9-11, 13-23 en nummer 25

267
268
Literatuur
GAHt, Bijlagen SR, a 21 doos 377; M 845-849; vSvY I 194-195.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 267-268
Adresboeken
25
M 849

Minderbroederstraat B 378 (????)
1865W. Kivits (kleedermaker en winkelier in oude kleederen)
1875W. Kievits (mr. kleermaker en winkelier) - L.M. Spee (koopman in bedden en veeren) - P.L. van Tielraden (winkelier in koper en blikwerken)
Minderbroederstraat B 411 (1880)
1881A. Boelens (kleerm. winkel in bedden) - J. van der Horst (mr. schoenmaker)
1908A.W.A. Boelens (koopman in eigen gem. kleederen) - F.J. van den Broek (kleermaker)
Minderbroedersstraat 25 (1909)
1910A.W.A. Boelens (koopman in eigen gem. kleederen)
1923Antonius W.A. Boelens (koopman confectiegoederen)
1928A.W.A. Boelens
1943A.W.A. Boelens (koopman in confectie)
23
M 848

Minderbroederstraat B 379 (????)
1865G. Olieslagers (mr. schrijnwerker en winkelier)
1875L.A. Vorstenbosch (winkelier in meubelen)
Minderbroederstraat B 412 (1880)
1881wed. P.L. van Tielraden (winkelierster in koper en blikwerken)
1908P. van Kessel (schoenwinkelier)
Minderbroedersstraat 23 (1909)
1910J. Lansman (schoenenwinkelier)
1928P.W.A. Hendriks
1943H.J. Peperkamp (koopvrouw) - wed. H. Peperkamp-van der Ven
21
Minderbroederstraat B 379 (????)
Minderbroederstraat B 412a (1880)
1908J. van Dongen (huisknecht) - wed. Gevers
Minderbroedersstraat 21 (1909)
1910J. van Dongen (winkelbediende) - B.J. Kennis (kleermaker)
1928P.W.A. Hendriks
1943A. Coppens (bakker) - F.G. Peperkamp (vertegenwoordiger) - J.C. Peperkamp (schilder)
19
Minderbroederstraat B 380 (????)
1865W.A. Bettonville (mr. kleermaker) - H. van Weert (vleeschhouwer)
Minderbroederstraat B 413 (1880)
1881A. van Roomen (mr. meubelmaker)
1908P.A. v.d. Ven (courantbezorger) - L. Wellens (broodbakker, winkelier)
Minderbroedersstraat 19 (1909)
1910Gebr. den Otter (bakkers)
1928G.H. Geerdink
1943J.G. Fukkink (bankw. monteur)
17
Minderbroederstraat B 380 (????)
Minderbroederstraat B 413a (1880)
1908J.F. Diks (kantoorkn. posterijen)
Minderbroedersstraat 17 (1909)
1910J.F. Diks (kantoorkn. posterijen) - A. Overdijk (vischhandelaar)
1928J.M.A. Groll - B.A. Walters - H.W. Walters
1943J. van Suijlekom (schipper)
15
Minderbroederstraat B 381 (????)
Minderbroederstraat B 414a (1880)
1881J. Schiebergen (partikulier)
1908E. Boers (reiziger)
Minderbroedersstraat 15 (1909)
1910E. Boers (reiziger)
13
Minderbroederstraat B 381 (????)
1865wed. L. Gielisse (winkelierster in koloniale waren)
1875wed. L. Gielisse (winkel. in kolonialewar.)
Minderbroederstraat B 414 (1880)
1881A.J.H. van Oorschot (poelier en visscher) - L.M. Spee (koopman in bedden en veeren)
1908Stoomworstfabr. van C.J. v.d. Put (Minderbr.str. B 388)
Minderbroedersstraat 13 (1909)
1910P.J. Boeren (bierhuish. bierbott.)