Minderbroedersstraat 23

De gekroonde Leeuw

Mosmans

Minderbroedersstraat

53
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 53
Adresboeken
23
M 848

Minderbroederstraat B 379 (????)
1865G. Olieslagers (mr. schrijnwerker en winkelier)
1875L.A. Vorstenbosch (winkelier in meubelen)
Minderbroederstraat B 412 (1880)
1881wed. P.L. van Tielraden (winkelierster in koper en blikwerken)
1908P. van Kessel (schoenwinkelier)
Minderbroedersstraat 23 (1909)
1910J. Lansman (schoenenwinkelier)
1928P.W.A. Hendriks
1943H.J. Peperkamp (koopvrouw) - wed. H. Peperkamp-van der Ven