afb. Atelier Andre Schreurs, ca 1930

De Gulden Wijnpot, De Schenkkan of De Romer

Markt 5

Voorgevels nummers 1 en 5. Links worden affiches met "Opruiming" opgehangen. Rechts de winkel Heerenmodemagazijn van H. Verhulst.
Bron: Stadsarchief (0000577)
~~~
Het mooie poortje dat nu bij Noord-Brabants Museum aan de Bethaniëstraat tegen de muur gemetseld is, hoort eigenlijk in de Ridderstraat thuis. Eens was het in laatstgenoemde straat de fraaie achter-uitgang van het pand no. 5 aan de Markt, 'Het Vosken' genaamd.
Bron: Straat in Straat uit (1984) 16
~~~
Nummer 5 'Het Vosken' heeft een gebeiteld vospaardje ingemetseld in de oude trapgevel. Lang geleden was dit de vergaderlocatie van de College der Laken-Zegelaars. Hier werden de lakens (wollen stoffen) gekeurd op kwaliteit.
Bron: Gevelstenen & beeldenwandeling 's-Hertogenbosch
 
Bouwhistorie

'De Gulden Wijnpot', 'De Schenkkan' of 'De Romer'

Markt 5

333
Literatuur
CB 1520 f 41; CB 1573 f 44v; HT 1553 f 9; M 236; P 1569; vSvY III, 447-448.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 333
 
Gevel

Gevelsteen 'Het Vosken'

Franse kalksteen (65 x 45)
Sierlijk gevelsteentje met de afbeelding van een vospaardje in een geornamenteerd medaillon. De steen is zeventiende-eeuws, daar het pand pas in de zeventiende eeuw 'Het Vosken' werd genoemd. Daarvoor had het verschillende andere namen.
"Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch"
 
Kelder
De voorkelder is volgestort.
Bron: Kring
~~~
Kelder eind 16e eeuw zeker aanwezig.
Bron: Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
 
Rijksmonument

Markt 5

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004  
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 194

n: vermelding in een voetnoot