afb. A.F.A.M. Wetzer, 15 augustus 2005

De Paternoster

Markt 18

Huis midden op de markt met oude kelders. In de zijmuren van het pand zitten zware bakstenen bogen die behoorden tot een groot gebouw, vermoedelijk het eerste stadhuis van 's-Hertogenbosch.
Bossche Pracht 8 (2003) 199
 
Bouwhistorie

'De Paternoster'

Markt 18

280
281
Literatuur
CB 1520 f 97; CB 1573 f 99; HT 1553; M 1471; P 1569; vSvY III, 413-416.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 280-281
 
Kelder
De beide voorkelders aan de zijde van de Moriaan en de zijde van de Markt zijn volgestort.
Bron: Kring
~~~
Kelder eind 16e eeuw zeker aanwezig.
Bron: Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
 
Rijksmonument

Markt 18

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004  
 
Sasse van Ysselt

De Gulden Paternoster

413
414
415
416
Noten
1.Men zie hen in Taxandria X p. 260. Ten onrechte wordt aldaar gezegd, dat Otto van Vechel een zoon was van Adriaan.
2.Zij was vr haar huwelijk met Lambertus Princen weduwe van Cornelis van Ceulen; haar tweede huwelijk staat in Taxandria X p. 261 niet vermeld evenmin als dat de zoon van Cornelis van Ceulen, Leonardus, ook nog eene dochter Cornelia had, die de huisvrouw was van Dr. P.J. van Berckel.
3.Blijkens R.A. van Zuylen de Stadsrekeningen I p. 376 werd in het jaar 1522 deze put van stadswege rijkelijk versierd; o.a. werden toen op het dak daarvan geplaatst een adelaar met kroon en verdere ornamenten, die toen ook beschilderd en verguld werden.
4.Volgens gemelde Stadsrekeningen II p. 1380 en 85 werd deze pomp in 1632 vervangen door eene pomp van hardsteen en ijzer; de hardsteen bestond uit grafzerken der Bossche St. Janskerk.
5.Dr. C.R Hermans Bijdragen II p. 180.
6.Stadsnotulen van 21 Maart 1732, litt C.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 413-416
 
Artikelen
1984

H.W. Boekwijt

De Paternoster
s.n. (s.l. 1984)
 
 
Benaming
1573int Gulden Paternoster