afb. A.F.A.M. Wetzer, 1 september 2020

Luijbenstraat 11

architect: J. Dony
bouwjaar: 1896
huidige- en oorspronkelijke functie: woonhuis

Gemeentelijk monument

Redengevende omschrijving Luybenstraat 11

Gemeente 's-Hertogenbosch
Adresboeken
11
Luijbenstraat N 26 (????)
1908E.M. Verbruggen (dir. der stoomw. steenf. 'De Rijkswaard')
Luijbenstraat 11 (1909)
1910W. Ringnalda (adj. insp. post en telegr.)
1928A.J. Jansen - J. Jansen - mej. A.J.W.A. Jansen - mej. E.A.J. Jansen
1943H.J.M. Couwenberg (verzekeringsinsp.) - J.C.M. Staats (onderwijzeres)