Luijbenstraat 1

architect: J. Dony
bouwjaar: 1896
huidige functie: kantoor-woonhuis
oorspronkelijke functie: woonhuis

 
Gemeentelijk monument

Redengevende omschrijving Luybenstraat 1

Gemeente 's-Hertogenbosch
 
Adresboeken
Luijbenstraat 1
Luijbenstraat N 31 (????)
1908W.E. Quarck (ambt. S.S.)
Luijbenstraat 1 (1909)
1910F. Le Cornu (Waalsch predikant)
1928H. Korting
1943H. Korting (deurwaarder Rechtbank) - H.J.J. Korting (zaadhandelaar)