Kruisstraat 8

 
Mosmans

Kruisstraat

45
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 45
 
Rijksmonument

Kruisstraat 8

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Adresboeken
Kruisstraat 8
Kruisstraat H 225 (1880)
1881H.T. Ubens (vendumeester)
1908H.H. Meiners ('s-Hertogenbossche Confectiefabriek)
Kruisstraat 8 (1909)
1910K. van de Ven (candidaat notaris) - J.P.M.J. Verhulst (veehandelaar)
1928J.P.M.J. Verhulst
1943H.F.J. Lemmens - Johan Verhulst (veehandel)
1983J. Lelyveld en Zn. B.V. (schilders- en glazeniersbedrijf)
Kruisstraat 8a
Kruisstraat 8a (????)
2003Maarse & van Dinther (Quilterij)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 53

n: vermelding in een voetnoot