Kruisstraat 8

Mosmans

Kruisstraat

45
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 45
Rijksmonument

Kruisstraat 8

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 53

n: vermelding in een voetnoot