afb. A.F.A.M. Wetzer, 10 mei 2005

De Twee Snoeken

Kruisstraat 37

Dit monumentale pakhuis De Twee Snoeken heeft aan twee straten een inrijpoort. De hoofdingang is in de Kruisstraat, maar het pand loopt helemaal door naar de Karrenstraat en heeft ook daar een ingang (naast Karrenstraat 34). De beide voorgevels dateren uit 1765 en 1815, maar in het pand bevinden zich nog 15e-eeuwse fragmenten. Oorspronkelijk bestond het gebouw uit twee aparte huizen, die ruggelings tegen elkaar waren gebouwd, ze zijn in de periode 1600-1650 met elkaar verbonden. De kelder aan de Kruisstraat is 17e eeuws.
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 58
 
Bouwhistorie

'De Sleutel'

Kruisstraat 37

420
421
Literatuur
CB 1520 f 46v; CB 1573 f 50; M 612; Van Drunen 1986, 218-223.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 420-421
 
Kelder
Kelder ingericht als werkruimte.
Open Monumentendag 1993
 
Meimaand - Monumentenmaand
Oorspronkelijk waren dit twee huizen, hetgeen nog duidelijk te zien is aan de gewelven van de kelders. Het gedeelte in de Karrenstraat heeft een tongewelf, in de Kruisstraat een ribgewelf. Wanneer het huis precies gebouwd is, is niet met zekerheid vast te stellen. Waarschijnlijk dateert het uit het eerste kwart van de 17e eeuw. Deze veronderstelling is gebaseerd op de zgn. timmermanstekens, bij de restauratie in de kap gevonden, en die gelijk zijn aan die welke men in de kap van het Kruitjuis heeft aangetroffen. Aangezien dit laatste pand door de stedelijke overheid werd gebouwd, is veel informatie hierover te vinden in de stadsrekeningen. In deze rekeningen wordt vermeld dat het timmerwerk in het Kruithuis is verricht door Dirk Dirkzoon van Lith. Gezien de overeenkomst van de tekens mag men aannemen dat hij ook het timmerwerk in het pand De Twee Snoecken heeft verzorgd. Uit de konstructie van de kap blijkt dat het huis vroeger een leien dak heeft gehad. In de tweede helft van de 18e eeuw, is het voorgedeelte van het huis in de Karrenstraat verbouwd. Getuige de gevelsteen boven de poort van het pand in de Kruisstraat, heeft in 1815 ook hier een grote verbouwing plaats gehad. De jongste restauratie van beide panden, door architectenbureau Wijnen, is in april 1977 voltooid.
Meimaand - Monumentenmaand
 
Rijksmonument

Kruisstraat 37

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Artikelen
?

Noud Verhoeven

Sluimerende historie ten leven gewekt. Oude binnenstadskelder aan Kruisstraat wordt bierkelder
Het Stadsblad 1974? (foto)
 
?

Peter van Sparrentak

Wekelijkse lounge- en dansavonden in Basement. Loungen en dansen in Basement café Boudewijn
Krantenknipsel ?
 
1974

Redactie

Bierkelder, restaurants en recreatieve ruimten. Pand 'De Twee Snoeken' wordt gerestaureerd
Brabants Dagblad donderdag 4 april 1974 (foto's)
 
1977

William D. Kuik, Tom Senders

De twee snoeken. Een historisch verhaal
Architectenbureau Wijnen ('s-Hertogenbosch 1977)
 
1977

Redactie

Door restauratie van pand en verschijnen van boek. 'De Twee Snoeken' herleven
Brabants Dagblad donderdag 13 oktober 1977 (foto)