Pand

Kruisstraat 34

 
Rijksmonument

Kruisstraat 34

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 199

n: vermelding in een voetnoot