afb. A.F.A.M. Wetzer, 4 augustus 2007

De blinde Spiegel : Kruisstraat 30-32

bouwjaar: laatmiddeleeuws: XXa
huidige functie: winkel-woonhuis
oorspronkelijke functie: bedrijf-woonhuis

 
Gemeentelijk monument

Kruisstraat 30-32

Gemeente 's-Hertogenbosch
 
Kelder
Keldergewelf op ribben.