afb. Fotopersbureau Het Zuiden (Turi), 6 februari 1977

Rotterdam : Kruisstraat 22

architect: onbekend
huidige- en oorspronkelijke functie: woonhuis

Stadsarchief (0021198)
 
Gemeentelijk monument

Kruisstraat 22

1
Gemeente 's-Hertogenbosch
 
Kelder
Oorspronkelijk 15e eeuwse kelder met tongewelf. De kelder is een restant van een laat middeleeuws woonhuis en heeft een uitgang naar de achterzijde.
Stadsgidsenwerk
 
Benaming
1602inde vychkorffStads Rekeningen van het jaar 1602-1603. Deel 2, blz 1147
 
Open Monumentendag
1993 Hier kunt u de restanten zien van de kelder van een karakteristiek laatmiddeleeuws Bosch' woonhuis, onderverdeeld in voor- en vast achterhuis. In de kelder, met uitgang aan de achterzijde, kunt u de authentieke tongewelven nog zien.
Gemeente 's-Hertogenbosch
 
 
Stadsrekeningen
1602 Kapittel 16.
Gedurende het beleg een particulier huis tot bering van amunitie ingenomen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1147