afb. A.F.A.M. Wetzer, 14 juli 2008

Kruisbroedersstraatje 17-13

huidige functie: bedrijfsruimte en woning
oorspronkelijke functie: brouwerij

Bouwhistorisch onderzoek

Kruisbroedersstraatje 13-17

Gemeente 's-Hertogenbosch
Gemeentelijk monument

Kruisbroedersstraatje 15-17a

1
2
Gemeente 's-Hertogenbosch
Open Monumentendag
2000 Dit gebouw heeft in eerste opzet een L-vormige plattegrond gehad en is later uitgebreid tot aan de Binnendieze. Het hoofdgebouw wordt nu grotendeels aan het oog onttrokken door een bakstenen voorbouw van twee verdiepingen uit circa 1957. De gevel van deze voorbouw staat op de oude kademuur van de Binnendieze. Deze voormalige brouwerij vormt een nu zeldzame herinnering aan het brouwerijwezen, dat op grote schaal vertegenwoordigd was in de stad.
Gemeente 's-Hertogenbosch
 
Adresboeken
17
Kruisbroedersstraatje G 91d (????)
Kruisbroedersstraatje 17 (1909)
1910F.W. Brouwers (bierbrouwer)
17a
15
Kruisbroederstraatje G 91a (1881)
1881Ant. Hagen (bierbrouwer) - F. Hagen (commissionair)
1908H. Huveneers (schilder) - B.P. van Sleeuwen (wagenmaker)
Kruisbroedersstraatje 15 (1909)
1910Stoombierbrouwerij 'de Bijenkorf'
13
Kruisbroedersstraatje G ongen. (????)
Kruisbroedersstraatje 13 (1909)
1910Stoombierbrouwerij 'de Bijenkorf'
1943A.M. van den Kleijenberg (monteur centr. verw.)