Korenbrugstraat 8-10

Adresboeken
8
Korenbrugstraat H 167 (????)
1865wed. H. Majolee (vrachtrijdster)
Korenbrugstraat H 216 (1880)
1881A. Witlokx (voerman)
1894Firma wed. Majolee
1908Firma wed. Majolee (sleepers)
Korenbrugstraat 8 (1909)
1910C.P. Hartman (aannemer)
1943P. de Laat (lood- en zinkwerk, gas, water, sanitair)
10
M 592

Korenbrugstraat H 216a (????)
1908E. van Laar (koopman in metalen)
Korenbrugstraat 10 (1909)
1910C.P. Hartman (aannemer) - E. van Laar (lid fa. van Laar) lompenhandel - fa. wed. Majolee (stadsgoederenvervoer)
1923Bernardus J. Beekwilder (expediteur)
1928B.J. Beekwilder
1943P. de Laat (loodgieter)