afb.

Korenbrugstraat 14 : De roode Schoen (1638)

Adresboeken
Korenbrugstraat 14
M 594

Korenbrugstraat H 214 (????)
Korenbrugstraat 14 (1909)
1910Magazijn van Gebr. Scholte