Pand

Kerkstraat 77

 
Rijksmonument

Kerkstraat 77

Pand met twee verdiepingen onder met blauwe Hollandse pannen gedekt zadeldak met schild (voor). Gepleisterde, 19e eeuwse voorgevel met cordonlijsten en afgesloten door kroonlijst met gebosseerde velden en consoles; deur met bovenlicht en vensters met schuiframen (op verdieping T-ramen), alle met geprofileerde stucwerkomlijsting en kuifstuk, en in bovenlichten op begane grond glas-in-lood ramen.
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Sasse van Ysselt

De Latijnsche school, ook wel geheeten de Groote School of de Papenschool

385
386
387
388
389
Noten
1.In eene Bossche Schepenakte van 1687 wordt van het huis, dat tot dit erf behoorde en in de Peperstraat stond, gezegd, dat het eertijds was van de Maagden van Oirschot en nu is van den schepen Cornelis Thooft.
2.Men zie over zijne familie Taxandria XVIII p. 277 en vlgd. en XIX p. 162.
3.Men zie over zijne familie Taxandria XIX p. 164.
4.In 1685 was aldaar een Gerardus van Zutphen mr. horlogiemaker.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 385-389