Kerkstraat 77

Naest de Papenschole

Mosmans

Kerkstraat

64
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 64
Rijksmonument

Kerkstraat 77

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

De Latijnsche school, ook wel geheeten de Groote School of de Papenschool

385
386
387
388
389
Noten
1.In eene Bossche Schepenakte van 1687 wordt van het huis, dat tot dit erf behoorde en in de Peperstraat stond, gezegd, dat het eertijds was van de Maagden van Oirschot en nu is van den schepen Cornelis Thooft.
2.Men zie over zijne familie Taxandria XVIII p. 277 en vlgd. en XIX p. 162.
3.Men zie over zijne familie Taxandria XIX p. 164.
4.In 1685 was aldaar een Gerardus van Zutphen mr. horlogiemaker.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 385-389
Adresboeken
Kerkstraat 77
M 1154

Kerkstraat A 130 (????)
1875wed. A. de Haan (passementfabriek)
Kerkstraat A 129 (1880)
1881mej. C.M.A. Gram (partikuliere) - A. de Haan (passementfabriek) - F.A.W. Schaefer (leeraar aan de R.H.B.S.)
1908wed. A. van Asseldonk
Kerkstraat 77 (1909)
1910Gez. van Asseldonk
1923Adriana Th.C. van Asseldonk (zonder)
1928mej. A.Th.C. van Asseldonk