Kerkstraat 71

Het Fransche Kabinet

Mosmans

Kerkstraat

65
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 65
Rijksmonument

Kerkstraat 71

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het Fransche Kabinet

390
Noten
1.Zijne weduwe hertrouwde met Jaspar Cras.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 390-390
Artikelen
2014

Groenewoud vervolgd na vernieling

Het illegaal slopen in rijksmonument Kerkstraat 71 in Den Bosch, leidt tot strafrechtelijke vervolging.
Robčrt van Lith | Brabants Dagblad zaterdag 18 januari 2014 | 25
 
2014

Kerkstraat 71 terug in oude staat

Eerder vernield rijksmonument Kerkstraat 71 in Den Bosch is hersteld, modezaak opent in februari.
Robčrt van Lith | Brabants Dagblad woensdag 29 januari 2014 | 29
 
Adresboeken
Kerkstraat 71
M 1156-1157

? (????)
1626Jan van Turnhout
Kerkstraat A 127 (????)
1865mr. H. Frijlink (advokaat) - M.J.A. de Lang (lederhandelaar en winkelier in garen en band)
1869M.J.A. de Lang (lederhandelaar)
1875J.C. van Alphen (2e luitenant 2e regement hussaren) - M.J.A. de Lang (lederhandelaar en winkelier in garen en band)
Kerkstraat A 126 (1880)
1881L.H. Boosten (leraar aan de R.H.B.S.) - gez. de Lang (modiste) - M.J.A. de Lang (lederhamdelaar en winkelier in garen en band) - J. van der Vaart (partikulier)
1908F.J. Pompen (vicaris generaal v.h. Bisdom)
Kerkstraat 71 (1909)
1910mgr. F.J. Pompen (vicaris generaal van het Bisdom)
1928mgr. J. Pompen
1943Fr.N.J. Hendrikx (vicaris generaal van het Bisdom)
2008Mathieu Hoevenaars (The Bookstore)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 44

Varia Historica Brabantica III (1969) 133

n: vermelding in een voetnoot