afb. G.J. Dukker

Kerkstraat 56

Eurohotel

Rijksmonument

Kerkstraat 56

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het huis no. 56

355
356
357
358
359
360
Noten
1.Zijne voorouders waren blijkens de Bossche Schepenregisters de volgende:
Jan genaamd Frank van Gestel, die de vader was van Henrick van Gestel, welke van zijne vrouw Geertruid N. deze kinderen had:
a. Jan, die van zijne vrouw Johanna, dochter van Arnd Arndszn van Haenvelt, een zoon Jan had en ook nog tot vrouw had Catharina, dochter van mr. Jan van den Beeck en wed. van Glaes Haemekers.
b. Elisabeth
c. Dimphna echtgenoote van den bierbrouwer Henrick Janszn Suyskens.
d. Frans van Gestel, calcifex;, den vader van Henrick, den president-schepen.
2.Reg. no. 383 f. 395.
3.Hij was broeder van Gijsbertus Masius, bisschop van den Bosch.
4.Zijne eerste vrouw was Aleydis, de dochter van mr. Roelof Loeckemans. pensionaris van den Bosch, die behalve haar nog deze kinderen had (Reg. no. 362 f. 58):
a. Sophia, h. met Jan Thomaszn van Velpe, weduwnaar van Henrica van Ravesteyn;
b. Laureyns, die van N. N deze kinderen had: Sussanna en Maria Loeckemans.
c. Heylwich, h. met Jan Willemszn Bloemaerts, van wie Roelof en Heijlken;
d. Dionys en
e. Roelof Loeckemans.
5.Andere kinderen van hen waren Elisabeth en Mathijs van den Ancker.
6.Zij huwde met Pieter Tollius, secretaris van Rijsbergen en Zundert.
7.Hij was waarschijnlijk de zoon van Jacob van Fenema, predikant te Kessel bij Lith, die in 1762 te den Bosch huwde met Johanna Allegonda van Eybergen, dochter van mr. Alexander Berend en Willemina Maria van Antwerpen.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 355-360
Artikelen
2011

Plan om Eurohotel uit te breiden

De directeur van het Bossche Eurohotel wil zijn bedrijf verdubbelen.
Hij aast op het naast zijn pand gelegen gebouw waarin een ING-winkel is gevestigd.
Meerdere mensen willen dat pand kopen
Marc Brink | Brabants Dagblad woensdag 5 januari 2011
 
Adresboeken
Kerkstraat 56
Kerkstraat A 60 (????)
1865H.A. Bijvoet (notaris, lid der prov. staten L r.)
1875weduwe M. Bijvoet (partikulier)
Kerkstraat A 56 (1880)
1881wed. A.J. Bijvoet (partikuliere) - mej. M.T. van Son (partikuliere)
1908mr. H.G.P. Kolfschoten (vice-president gerechtshof)
Kerkstraat 56 (1909)
1910mr. H.G.P. Kolfschoten (vice-president gerechtshof)
1928mr. G.M.J. Kolfschoten
1943mr. G.M.J. Kolfschoten (adv. en proc.)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 43, 46

n: vermelding in een voetnoot