afb. Fotopersbureau Het Zuiden, december 1930

Kerkstraat 5 : De Pot en Het Ossenhoofd

bouwjaar: XV
verbouwingen: XIX, 2002
huidige functie: winkel met opslag
oorspronkelijke functie: woning / bedrijf?

Voorgevel winkel met woonhuis en pakhuis van de firma Bouman-van Bergen, handel in koloniale waren, comestibles en delicatessen. Met een uithangbord voor Rowntrees Gum.
Stadsarchief (0022100)
 
Bouwhistorie I

'De Pot' (1621)

Kerkstraat 5 (links)

390
Literatuur
M 1417.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 390
 
Bouwhistorie II

'Het Ossenhoofd'

Kerkstraat 5 (rechts)

390
Literatuur
M 1416.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 390
 
Gemeentelijk monument

Kerkstraat 5

1
2
3
Gemeente 's-Hertogenbosch
 
Kelder
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
 
Mosmans

Korte Kerkstraat

72
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 72
 
Adresboeken
Kerkstraat 5
Kerkstraat A 97 (????)
1865wed. G. van den Biggelaar (mr. kopersl. en winkel)
Kerkstraat A 96 (1880)
1881P.H. Bouman (winkelier in sigaren en thee)
Korte Kerkstraat A 96 (????)
1908wed. P.H. Bouman-van Bergen (in koloniale waren)
1910(Kerkstraat 5): wed. P.H. Bouman-van Bergen (kol. waren, comestibl.)
1928Bouman van Bergen - G.W.L. van Bouman - wed. P.H. Bouman
1943G.W.L. Bouman (kruidenier) - H.C.J. Bouman (boekhouder) - fa. Bouman-van Bergen (comestibles)
Kerkstraat A 96a
Kerkstraat A 97 (????)
Kerkstraat A 96a (????)
1881L.J.M. Verhagen (passementfabriekant)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 12, 14

n: vermelding in een voetnoot