afb. A.F.A.M. Wetzer, 4 augustus 2007

Kerkstraat 49-47

De Drie bellen, later de Getrouwe Herder

Mosmans

Kerkstraat

65
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 65
Rijksmonument

Kerkstraat 47

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

De Drie bellen, later de Getrouwe Herder

336
Noten
1.Waarschijnlijk was dit huis hetzelfde als dat, hetwelk Jan Scheffers, boecprinter en verkooper, zoon van Jan Scheffers Janszn, 6 Februari 1615 kocht van de erfgenamen van Henrick Wijnants Senior, koopman in lijnwaad, zoon van Henrick Wijnants. (Reg. n°. 287 f. 146 vso).
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 336-336
Adresboeken
Kerkstraat 49
Kerkstraat A 115 (????)
1865G.B.H. van Gool (mr. broodbakker) - J.B.R. Prevot (kapit. bij het 5e regim. inf.)
1875J. de Bergh (hoofdcommies ter stads secret.) - G.B.H. van Gool (mr. broodbakker)
Kerkstraat A 114 (1880)
1881G.B.H. van Gool (mr. broodbakker) - E. Man (institutrice) - wed. P.N. Verhoeven (partikuliere)
1894A. van Gool (mr. broodbakker)
1908A. van Gool (boekhouder)
Kerkstraat 49 (1909)
1910A. van Gool (boekhouder) - J.B. Staring (vleeschh. en spekslager)
1928A.L.B. Hoijer - H.J.B. Hoijer - mej. B.W. Stokman
1943M.A.S. Abels - H.J.B. Hoijer (winkelier) - A. Hoyer (corsetten) - J.M.C.D. Pijnenburg (kantoorbed.)
1960fa. Arnold Hoyer (corsetten en bustehouders)
1991F. van Dijk (restaurant Pinoccio de Paris)
Kerkstraat 47
Kerkstraat A 114 (????)
1865P.A. van Hemert (fabrijkant in gouden en zilveren werken) - W. Permentier (candidaat-notaris)
1875F.G.J. van Baer - wed. P.A. van Hemert (fabriek. in gouden en zilverw.)
Kerkstraat A 113 (1880)
1881gez. van Bear (partikuliere)
Kerkstraat 47 (1908)
1910H. Weijnen (muziekonderwijzeres) - M.H.Th.P. Weijnen (hoffotograaf)
1943A. Nieuwenhuijsen en Zn. (kousen- en lederhandel, schoenhandel, schoenmakerij)
Literatuur en bronnenpublicaties

Varia Historica Brabantica III (1969) 134, 169

n: vermelding in een voetnoot