afb. A.F.A.M. Wetzer, 4 augustus 2007

Kerkstraat 47

 
Rijksmonument

Kerkstraat 47

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Adresboeken
Kerkstraat 47
Kerkstraat A 114 (????)
1865P.A. van Hemert (fabrijkant in gouden en zilveren werken) - W. Permentier (candidaat-notaris)
1875F.G.J. van Baer - wed. P.A. van Hemert (fabriek. in gouden en zilverw.)
Kerkstraat A 113 (1880)
1881gez. van Bear (partikuliere)
Kerkstraat 47 (1908)
1910H. Weijnen (muziekonderwijzeres) - M.H.Th.P. Weijnen (hoffotograaf)
1943A. Nieuwenhuijsen en Zn. (kousen- en lederhandel, schoenhandel, schoenmakerij)