afb. A.F.A.M. Wetzer, 8 augustus 2007

Kerkstraat 39

 
Sasse van Ysselt

Het huis no. 39

330
331
332
333
Noten
1.De echtelieden Dirck van Vechel en Mechteld van Aerle hadden deze kinderen: a. mr. Goyart; b. Gudula, die huwde met Franois Kuysten; c. Henrick; d. Willem; e. Jan; f. Geertruid; g. Jutta; en h. Aleid, die huwde met Adriaan Ketelaer Albertszn.
2.Men zie over deze van Lamsweerde'ns Reg. no. 312 f. 287 en id. no. 502 f. 280.
3.De kleinkinderen der echtelieden Cornelis van Horenbeeck en Maria van Lamsweerde, zijnde Alida, (de dochter van Henricus Hyacinthus van Horenbeeck en Genoveva van Tielens) en echtgenoote van Adriaan Teulinx; de voogden over de minderjarige kinderen van de echtelieden van Horenbeeck-van Tielens en de voogd over het minderjarig kind van Frederik Dominicus van Horenbeeck en Agnes van Oldenzeel, verkochten 9 Januari 1697 (Reg n. 510 f. 278 vso) eene schoone ende welgelege casteeltje of slootje, toen geheeten op den Veedyck, later Veebeek, dat gebouwd was op eenen akker, gelegen te Berlicum, die afkomstig was van bovengenoemden mr. Dierck van Vechel, aan Anthony de Hee, koopman te den Bosch.
4.Voor de eene helft erfde zij van Maria van Lanckvelt weduwe van Robbrecht de Bever en voor de andere helft verkreeg zij bij schenking van hare eenige zuster Maria van der Cammen de Lanckveltsche hoeve op den Ham onder Erp, die zij 13 Maart 1683 cedeerde aan haren zoon Willem Arnout van Broeckhoven, heer van Milheeze.
5.Hunne kinderen waren Debora Bouwens, echtgenoote van mr. J.W. van Hanswijk; Jacoba Petronella Bouwens, echtgenoote van Gijsbertus van Beverwijk en Pieter Bouwens.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 330-333
 
Artikelen
2010

Jan van Berkom

'Onder de Boschboom' : Kerkstraat 39
Bossche omroep zondag 4 juli 2010
 
 
Gemeentelijk monument
2011

Register Gemeentelijke Monumenten

monumentnummer: SOM0444
adres object: Kerkstraat 37, 39
kadastrale aanduiding: H-5561
datum aanwijzing: 16 maart 2010

Gemeente 's-Hertogenbosch 2011
 
 
Adresboeken
Kerkstraat 39
Kerkstraat A 111 (????)
1865G. van Beverwijk (particulier)
1875wed. H.E. de Bergh (partikulier)
Kerkstraat A 110 (1880)
1881wed. H.E. de Bergh (partikuliere)
1908F.J. de Leeuw (juwelier) - J.A.G. de Rooij (juwelier)
Kerkstraat 39 (1909)
1910F.J. de Leeuw (hofjuwelier) - J.A.G. de Rooij (juwelier)
1928fa. F. de Leeuw
1943G.J.M. Bergmans (juwelier) - fa. F. de Leeuw (goud- en zilverhandel, goudsmeden, juweliers)
1960fa. F. de Leeuw (hofjuwelier)