Kerkstraat 31

De Vergulde A. B. C.

 
Mosmans

Kerkstraat

65
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 65-66
 
Sasse van Ysselt

De Vergulde A. B. C.

324
325
Noten
1.Men zie hunne kinderen in Taxandria XV p. 266. Voor van Venray zal aldaar inden laatsten regel moeten worden gelezen van Venroy.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 324-325
 
Gemeentelijk monument
2011

Register Gemeentelijke Monumenten

monumentnummer: SOM0709
kadastrale aanduiding: H-6472
datum aanwijzing: 16 maart 2010

Gemeente 's-Hertogenbosch 2011
 
 
Adresboeken
Kerkstraat 31
Kerkstraat A 107 (????)
1865wed. A. Abbema (particulier) - C.M.B.W. Redemagni (1e luit. bij het 2e regiment vestingartillerie) - J.P. Suijling (vischhandelaar)
1875P.J. Suijling (vischhandel)
Kerkstraat A 106 (1880)
1881P.J. Suijling (vischhandel.)
1908J.G.P. Hillenaar (firma P. Suijling) vischhandel
Kerkstraat 31 (1909)
1910J.G.P. Hillenaar (fa. P. Suijling) vischhandel
1928wed. J.G.P. Hillenaar
1943Dens' Schoenenmagazijn (schoenhandel) - Schrijmachinehandel H.E.B.O. (school-, schrijf- en teekenbehoeften)
1960fa. van Breugel (schoenmagazijn)
2003? (schoenwinkel van Breugel)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Varia Historica Brabantica III (1969) 133

n: vermelding in een voetnoot