Kerkstraat 20

De Hooge Kamer, daarna In den zoeten naam Jezus

 
Mosmans

Kerkstraat

63
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 63
 
Sasse van Ysselt I

De Hooge Kamer, daarna In den zoeten naam Jezus

333
334
Noten
1.Is thans bij verbastering genaamd de Gasselstraat.
2.Hij behoorde tot eene familie van chirurgyns. De eerste van haar, die zich in den Bosch metterwoon vestigde, was Andries Bolsius Corneliszn, chirurgyn te den Bosch in 1686, geboren te Dordrecht 15 Mei 1652, h. te den Bosch 15 October 1679 Adriaantje van Bockhoven. Hun zoon was de chirurgyn Joannes Bolsius, die 25 April 1711 Henrica Dirks huwde; zij schonk hem o.a. bovengenoemden chirurgyn Andries Bolsius, die Joanna van Munster huwde, doch kinderloos stierf en Antonius Bolsius, ook chirurgyn, geboren 1717, h. Catharina van Asperen. Laatstgenoemde echtelieden waren o.a. ouders van Joannes Bolsius, die volgt en Antoni Bolsius, notaris te den Bosch, geboren aldaar 29 Augustus 1757, h. aldaar 4 Augustus 1788 Adriana Sweens, dochter van Petrus Joannes en Barbara Boselie. Zij schonk hem o.a. Antonius Petrus Bolsius, notaris te den Bosch, geboren aldaar 9 Februari 1789, h. aldaar 1. 15 September 1815 Tberesia Maria Cuypers; 2. 6 Februari 1822 Joanna van der Vaart; zijne kinderen waren o.a. ex 1ma Antonius Petrus Bolsius, notaris te den Bosch, stierf aldaar kinderloos 19 Juni 1901, h. Maria Francisca van Schevichaven; en ex 2da Jan Bolsius, architect en lid van den Gemeenteraad te den Bosch, geboren 1824, h. Joanna van Maaren. Joannes Bolsius voornoemd was chirurgyn te den Bosch en had een zoon Antonius, die aldaar med. doctor was. Deze had o.a. een zoon Nicolaus Bolsius, die gazdirecteur te den Bosch was, hetgeen thans is diens zoon Petrus Bolsius.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 333-334
 
Sasse van Ysselt II

De Gekroonde Schoen

335
336
Noten
1.Men zie hierover nog Reg. n. 240 f. 83.
2.Misschien was dit wel het huis, genaamd in de X Gheboden (Zie Algem. Nederl. Familieblad V blz. 236 en vlgd).
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 335-336
 
Gemeentelijk monument
2011

Register Gemeentelijke Monumenten

monumentnummer: SOM0550
kadastrale aanduiding: H-6159
datum aanwijzing: 16 maart 2010

Gemeente 's-Hertogenbosch 2011
 
 
Adresboeken
Kerkstraat 20
Kerkstraat A 76 (????)
1865J.F. Kennis (mr. kleedermaker en winkelier)
1875P.A. Kitslaar (mr. schoenmaker) - J.R. Steinmetz (kapitein eerste bataillon)
1881P.A. Kitslaar (mr. schoenmaker)
Kerkstraat A 72 (1881)
1908P.A. Kitslaar (schoenmagazijn)
Kerkstraat 20 (1909)
1910P.A. Kitslaar (schoenenmagaz. hofleverancier)