afb. A.F.A.M. Wetzer, 4 augustus 2007

De Twee Snoeken

Karrenstraat 38

 
Bouwhistorie

'De Twee Snoeken' (1632)

Karrenstraat 38

424
425
Literatuur
CB 1520 f 46v; CB 1573 f 49v; M 809; Van Drunen 1986, 218-223.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 424-425
 
Rijksmonument

Karrenstraat 38

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004