afb. A.F.A.M. Wetzer, 13 augustus 2007

Het Wijnvat

Sint Jorisstraat 7

 
Sasse van Ysselt

Het huis no. 7

364
365
Noten
1.Men zie over dit huis nog Reg. n 412 f. 21, 131 en 245.
2.Deze had dit huis in 1674 gekocht. (Schepenreg. van den Bosch n 492 fol. 112).
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 364-365
 
Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp - aanvullende - monumentenlijst

Huis met statige XVIII gepleisterde lijstgevel. Achtertopgevel uit XVII met ontlastings-korfbogen. Kelder met tongewelf onder achterhuis. Moer- en kinderbintenbalklaag op 1e verdieping.
Fraai gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
2005

Gemeentelijk Monumenten Selectie Project (GMSP)

Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM)
 
2011

Register Gemeentelijke Monumenten

Monumentnummer: SOM0264
Adres object: Sint Jorisstraat 7
Kadastrale aanduiding: HTG00G 07033G0000
Datum aanwijzing: 8 november 1988
Gemeente 's-Hertogenbosch 2011
 
 
Afbeeldingen

ca 1980