afb. A.F.A.M. Wetzer, 14 juli 2007

Pakhuis

Sint Janskerkhof 9

 
Rijksmonument

Sint Janskerkhof 9

Inleiding

Het pakhuis annex beeldhouwersatelier is gelegen aan de noordelijke zijde van het kleine vierkante plein dat de zuidelijke afsluiting van het Sint Janskerkhof vormt. Het pakhuis werd omstreeks 1890 gebouwd en fungeerde als pakhuis/atelier voor de beeldhouwer M. van Bokhoven, wiens atelier een grote rol speelde in de productie van religieuze beeldhouwkunst en kerkmeubilair in 's-Hertogenbosch. Het pand is gebouwd in een Traditioneel-Ambachtelijke stijl. Aan beide zijden is het pakhuis/atelier vastgebouwd aan de aangrenzende panden. Aan de achterzijde van het pand werd omstreeks 1910 aan de westzijde een smalle, ondiepe aanbouw voor toiletten aangebouwd. In 1981 werd het pand ter hoogte van de begane grond door middel van een tussenlid vastgebouwd aan het winkelpand Hinthamerstraat 111, waarbij de oorspronkelije achtergevel op begane grondniveau werd weggebroken.

Omschrijving

Het pand heeft een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen onder een plat dak met voorschild, gedekt met oud-Hollandse pannen. De gevels zijn opgetrokken in baksteen, met een rollaag boven de pui op de begane grond en op plinthoogte. Hardstenen dorpels onder de vensters. Boven de pui en de deuren op eerste en zolderverdieping stalen balken. De voorgevel wordt afgesloten door een geprofileerde gootlijst op klossen. De middenpartij is hoger opgetrokken - tot het niveau van het plat dak. Op de begane grond een beglaasde vleugeldeur met kleine roedenverdeling. Aansluitend aan weerszijden zesruits ramen. Ter hoogte van de eerste verdieping een laadluik met beglaasde vleugeldeur. Aan beide zijden hiervan zesruits ramen onder ontlastingsbogen. Op de zolderverdieping een smaller, lager hijsluik, eveneens met beglaasde vleugeldeuren, waarin een kleine roedenverdeling. Boven dit luik een stalen hijsbalk. In de westelijke zijgevel een zijingang, gevormd door een paneeldeur met bovenlicht en lage bakstenen stoep. Op ter hoogte van de eerste en tweede verdieping tweeruits valramen. In de oostelijke zijgevel op de eerste verdieping één, op de tweede verdieping twee tweeruits valramen. De achtergevel gaat op begane grond niveau schuil achter het éénlaags tussenlid, dat het pakhuis met het winkelpand aan de Hinthamerstraat verbindt. Ter hoogte van de eerste verdieping een groot vijftienruits raam. Op de bovenverdieping een achtruits venster met valramen in het bovengedeelte. Het inwendige van het pand geeft in hoofdlijnen nog een goede indruk van de oorspronkelijke situatie: het pakhuis/atelier had houten vloeren, rustend op houten balken. Tegen de westelijke zijde een houten trap met trapluiken. Later is tegen de oostelijke gevel een nieuwe goederenlift geplaatst.

Waardering

Het pakhuis/beeldhouwersatelier is van algemeen belang en bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en culturele ontwikkeling: als bedrijfsruimte voor het atelier van de belangrijke Bossche beeldhouwer M. van Bokhoven vormt het pand een goede illustratie van de belangrijke rol die ateliers voor religieuze beeldhouwkunst in het culturele leven van 's-Hertogenbosch speelden en vertegenwoordigt het object kunsthistorische waarde. Tevens vormt het een herinnering aan de invloedrijke beeldhouwer M. van Bokhoven. Als bedrijfsruimte voor een beeldhouwersatelier vormt het pand tevens een goede illustratie van een typologische ontwikkeling. Het pakhuis/beeldhouwersatelier is van belang vanwege de gaafheid. Tot slot is het pand van belang vanwege typologische en functionele zeldzaamheid.
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004