Pand

Sint Jacobstraat 25

 
Rijksmonument

Sint Jacobstraat 25

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 194

n: vermelding in een voetnoot