afb. A.F.A.M. Wetzer, 10 mei 2005

Pand

In den Boerenmouw 15-17

 
Achter de voorgevel

Een katholieke schuilkerk in In de Boerenmouw

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 10 oktober 1996
 
Sasse van Ysselt

Het R.K. bedehuis in de Boerenmouw

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
Noten
1.Men zie hierover Prosp. Cuypers t.a.p. blz. 40.
2.Zij zal geweest zijn na te noemen Elisabeth Costerius.
3.Van Gils Katholijk Meyerijsch Memorieboek p. 110 en 111.
4.Zijn vrouw was Maria Clara de Peneranda, van wie hij geene kinderen naliet.
5.Haar vader zal geweest, zijn Jan Boeyens genaamd van Rysingen, daar deze in 1563 dit huis bezat. Zie Reg. no 183 f. 574.
6.Men zie over de familie Maes nog Taxandria XVII p. 217.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 167-179
 
Artikelen
1996

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Een katholieke schuilkerk in In de Boerenmouw
Brabants Dagblad donderdag 10 oktober 1996 (foto)