afb. A.F.A.M. Wetzer, 27 juli 2007

Hinthamerstraat 8 (De Cleerbessem)

bouwjaar: fundering 13de eeuw, zijmuren en balklaag 15de eeuw, voorgevel ca.1895
verbouwingen: 1910, 1913, 1920, 1942, 1958, 1985, 1986, 2001
huidige functie: winkel-woning
oorspronkelijke functie: woon-werkhuis

 
Bouwhistorie

'De Cleerbessem' (1611)

Hinthamerstraat 8

199
200
Literatuur
CB 1520 f 15v; CB 1573 f 18v; HT 1553; MOSMANS, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 216; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 289-299.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 199-200
 
Gemeentelijk monument

Redengevende omschrijving Hinthamerstraat 8, Rozemarijnstraatje 2

2
3
4
5
6
Gemeente 's-Hertogenbosch
 
Kelder
Kelder eind 16e eeuw zeker aanwezig.
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt