afb. A.F.A.M. Wetzer, 9 oktober 2005

Pand

Hinthamerstraat 62

 
Rijksmonument

Hinthamerstraat 62

Huis met lijstgevel met boven de winkelpui horizontaal gegroefd pleisterwerk, segmentvormig overtoogde vensters met stucversiering en fragment van oudere kroonlijst met consoles in régence-stijl uit omstreeks 1780.
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Afbeeldingen

1919