afb. A.F.A.M. Wetzer, 27 juli 2007

Hinthamerstraat 6 (De Drije Cannen)

bouwjaar: XV-XX
huidige functie: winkel/woonhuis
oorspronkelijke functie: bedrijf/woonhuis

 
Bouwhistorie

'De Drije Cannen' (begin 17de eeuw)

Hinthamerstraat 6

200
Literatuur
1573 f 18v; CB 1520 f 15v; HT 1553; MOSMANS, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 215.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 200
 
Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat 6

1
Gemeente 's-Hertogenbosch
 
Kelder
Kelder eind 16e eeuw zeker aanwezig.
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt