afb.

De Roosekrans

Hinthamerstraat 40

Dit is een goed bewaard laatmiddeleeuws winkel- woonhuis (voorhuis, achterhuis, kelders). Wel is in 1916 de steekverdieping in het voorhuis vervangen door een modern winkelinterieur. Verder heeft het pand een beeldbepalende voorgevel met een winkelpui uit de 19e eeuw. In het achterhuis bevinden zich nog muurschilderingen uit de tweede helft van de 16e eeuw. Door een bijzondere schildertechniek ervaart de kijker een soort namaak driedimensionaliteit (trompe l'oeil).
Het pand is sinds 1637 bekend onder de naam "Roosekrans".
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 22-23
 
Aanzienlijke huizen

Salon 'De Roosekrans' : Chocolaterie sloeg generatie over

door Jac.J. Luyckx

126
127
128
Bossche Bladen 4 (2010) 126-128
 
Kelder
De kelder aan de zijkant is de kelder van een voormalig buurpand dat aanwezig was toen de Nieuwstraat nog niet bestond. Deze kelder is dus geen typische voorkelder als uitbreiding van de opslagmogelijkheden, maar een restant van een voormalige woning.
Stadsgidsenwerk
 
Plaquette
Typisch Bosch woonhuis. Was vroeger geen hoekhuis, werd dat pas toen in 1644 een pand werd gesloopt ten behoeve van de aanleg van de Nieuwstraat. Trapgevel met ezelsruggen. De voorgevel is gebouwd in de 19e eeuw, evenals de fraaie winkelpui. Winkel met insteekkamer en tussenkamer met hangkamer. Een kopie van een 15e eeuwse diamantkoppenschildering, geschilderd door Christiaan van Lith, zit in de muur van de opkamer. Deze oude muurschilderingen zijn restanten, zij zijn zoveel mogelijk gereconstrueerd en opnieuw aangebracht. Zij zijn vanaf de Nieuwstraat goed te zien. De achterkamer is hoger dan het voorhuis. Onder de achterkamer zit een kelder die half onder het straatniveau is gebouwd. Ook onder het voorhuis is een kelder. De kelder stond eeuwen geleden in verbinding met het klooster van de Predikheren. In de zijgevel is in februari 1995 een Mariabeeldje aangebracht dat is gemaakt door Cornel Snels uit Heeswijk-Dinther. Het pand kreeg op 2 april 1995 de Kringplaquette gemaakt door Henk v.d. Baast en onthuld door Wethouder Claessens.
Kring Vrienden 's-Hertogenbosch
 
Rijksmonument

Hinthamerstraat 40

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Artikelen
1994

A. van Drunen

Muurschilderingen in het pand Hinthamerstraat 40
's-Hertogenbosch 1 (1994) 25-27
1997

Finkers, Huub Messing, Sylvia

De Roosekrans. De historie van het pand "De Roosekrans". Enige wetenswaardigheden
s.n. (s.l. 1997)
 
2010

Jac.J. Luyckx

Aanzienlijke huizen : Salon 'De Roosekrans' : Chocolaterie sloeg generatie over
Bossche Bladen 4 (2010) 126-128
 
 
Open Monumentendag
2010

De Roosekrans

Dit huis, in de 19e eeuw ingedeeld als winkel met bovenwoning, heeft een 15e-eeuwse oorsprong met de typisch Bossche indeling in voor- en achterhuis.
Het was een huis in de rij, maar sinds de aanleg van de Nieuwstraat in de 17e eeuw is het een hoekpand. De winkelpui is laat-19e-eeuws, de betimmering van het interieur is het resultaat van een verbouwing in 1916, waarbij de middeleeuwse insteekverdieping van het voorhuis gehandhaafd bleef. In de kamer boven de kelder van het achterhuis is een muurschildering gereconstrueerd, daterend uit de tweede helft van de 16e eeuw.
Magazine Open Monumentendag (2010)
 
2015

Salon de Roosenkrans

Dit huis, in de 19e eeuw ingedeeld als winkel met bovenwoning, heeft een 15e-eeuwse oorsprong en behoort tot het kenmerkende Bossche huistype met een voor- en achterhuis. Oorspronkelijk was het een huis ‘in de rij’. Sinds de aanleg van de Nieuwstraat in de 17e eeuw is het een hoekpand. Aan de linkerzijde van het pand bevond zich oorspronkelijk een hoofdtoegang tot het daarachter gelegen Predikherenklooster. De laat 19e-eeuwse voorgevel van het pand heeft een winkelpui uit dezelfde periode. De betimmeringen van het interieur zijn het resultaat van een verbouwing in 1916. Daarbij bleef de middeleeuwse insteekverdieping van het voorhuis gehandhaafd, evenals de verdiepingsvloeren en kapconstructie (15e-eeuws). In de kamer boven de kelder van het achterhuis is een muurschildering gereconstrueerd, daterend uit de tweede helft van de 16e eeuw.
Bezoek ook Salon de Roosenkrans, Orthenstraat 280 waar u kunt zien hoe de ‘Bossche Koek’ wordt gebakken.
Magazine Open Monumentendag (2015) 21
 
 
Adresboeken
Hinthamerstraat C 53 (????)
1865wed. P.H. Deventer (gepensionneerde) - A.M. Klaassen (winkelier in koloniale waren) - L.B. Loeff (2e luitenant bij het 4e regement dragonders)
1875E. de Jong (onderwijzer in de gymnastie aan 's rijks kweekschool voor onderwijzers) - A.M. Klaassen (winkelier in kolonialewaren)
Hinthamerstraat C 53 (1880)
1881wed. A.M. Klaassen (winkelier in kolonialewaren)
1908H. Sanders de Leeuwe (winkelier Oranje Bazar)
Hinthamerstraat 40 (1909)
1910H. Sanders-de Leeuwe (winkelier, Oranje Bazar)
1928J.P. Grovendonck
1936L. Derks (magazijn St. Jozef)
1943Th. Kok (grossier in rookartikelen)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 17

n: vermelding in een voetnoot