afb. L.M. Tangel

Hinthamerstraat 206-208

't Schaapshoofd

 
Mosmans

Hinthamereind

39
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 39
 
Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Huis met gepleisterde gebosseerde lijstgevel met winkelpui XIXd, verdieping met drie 6-ruits schuiframen, zolder met drie 4-ruits schuiframen. Om de ramen geprofileerde stucwerklijsten met kuif en ronde bovenhoeken. Kroonlijst met geornamenteerde gootklossen. Gepleisterde gebosseerde lijstgevel langs Achter het Schaapshoofd met 6-ruits schuiframen. Enkelvoudige balklagen, kap met vurehouten dekbalkjukken en schaarspanten met balk. Onder het achterhuis een keldertje met moderne zoldering en opkamer.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 206
M 399

Hinthamereinde D 75 (????)
1865A. van Dijk (mr. smid)
1875J. van Hirtum (mr. smid)
Hinthamereinde D 72 (1880)
1881A. Hamer (brander)
1908G.F. v.d. Leeuw (koopman) - J.T.F. v.d. Leeuw (koopman)
Hinthamerstraat 206 (1909)
1910J.T.F. v.d. Leeuw (koopman) - wed. G.F. v.d. Leeuw (winkelierster)
1928J.Th.F. van der Leeuw
1943Hassel G. v. (rijwielhandelaar)
Hinthamerstraat 208
Hinthamereinde D 72a (1880)
1908H. Jansen (boekhouder)
Hinthamerstraat 208 (1909)
1910H.W. Jansen (boekhouder)
1928wed. J.M.P. Scheffers
1960fa. Th. Meeuwsen & Zoon (interieurverzorging)