afb. A.F.A.M. Wetzer, 20 oktober 2014

Hinthamerstraat 201

De twee Scheeren

 
Mosmans

Hinthamereind

42
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 42
 
Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Huis met eenvoudige gepleisterde lijstgevel een geheel met pand nr. 199. Van schoon metselwerk met moderne onderpui, 6-ruits schuiframen op de 1e en 4-ruits schuiframen op de 2e verdieping kroonlijst met goot. Drie balkvakken met moer- en kinderbinten op verdieping en zolder, accantossleutelstukken en console met gesneden hoofd, later aangebracht.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
2011

Register Gemeentelijke Monumenten

Monumentnummer: SOM0594
Adres object: Hinthamerstraat 201
Kadastrale aanduiding: H-3969
Datum aanwijzing: 16 maart 2010
Gemeente 's-Hertogenbosch 2011
 
 
Vermelding
1751

Schepenbank Vught en Cromvoirt 1558-1810

... een huysinge op het Hinthamerijnde genaampt de Twee Scheeren e.z. het Sinnelooshuijs ...
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 201
Hinthamereinde E 25 (????)
1865C. Berkenhamer (gepens. sergeant) - J. Dobbelsteen (firma Dobbelsteen Brands) winkelier in manufacturen - H. Eras (firma L Eras, pijpenfabrijkant) - J. van der Pas (wollennaaister)
1875A. Ebeling (2e luit. eerste bataillon) - wed. Keijzer (partikulier) - Aug. de Rooij (mr. goud en zilversmid)
Hinthamereinde E 25 (1880)
1881Aug. de Rooij (mr. goud en zilversmid)
1908A. de Rooij (goudsmid) - Kinderen de Rooij (depôt postzegels, winkeliersters) - J.H. Zwaga (notarisklerk)
Hinthamerstraat 201 (1909)
1910A. de Rooij (goudsmid) - Kinderen de Rooij (depôt postzegels, winkeliersters) - J.H. Zwaga (notarisklerk)
1928mej. J.F.A. Janssen - mej. C.N.M. de Rooij - mej. M.A.H. Schoeren
1943C.F.P.M. Janssen (winkelierster) - J.F.A. Janssen (kantoorbediende)